Blokhut Plaanknhoes 3 Scouting Delden
 Huurvoorwaarden    Huisregels

Vergoedingen
De vergoeding bedraagt voor:
- scoutingleden € 5,00 p.p.p.n/d
- niet scoutingleden € 7,00 p.p.p.n/d.
Het minimale huurbedrag is € 125,00 per dag / nacht of € 150,00 bij meer dan 50 personen. De vergoeding is inclusief licht en water. Er dient toeristenbelasting per nacht betaald te worden voor personen die niet uit de gemeente Hof van Twente komen en ook geen scoutinggroep zijn. Voor de gelden tarieven verwijzen we naar de website van de gemeente.

Reservering
De reservering is definitief als een waarborgsom van € 100,00 is betaald. Betaling van de huur: 2 maanden voor de huurperiode. Bij annuleren 2 maanden voor de huurperiode wordt de borg ingehouden, bij annuleren binnen 2 maanden wordt 50% van de huursom en ten minste de minimale huursom ingehouden. Bij annuleren binnen 1 maand is de volledige huur verschuldigd

Schade
Alle schade die door de huurder is veroorzaakt in, aan en om de blokhut komen volledig voor de rekening van de huurder. Alle schade dient zo spoedig mogelijk aan de beheerder te worden doorgegeven. De schade wordt aan het einde van het kamp verrekend. Is er geen schade, dit na beoordeling van de beheerder, zal restitutie van de waarborgsom plaats vinden. Als de huurder zelfstandig opdrachten voor reparatie geeft aan derden dan komen deze kosten voor rekening van de huurder. Het is VERBODEN over het gras te rijden. Schade aan het gazon valt ook onder bovenstaande regeling.

Controle
De beheerder heeft ten aller tijde het recht op controle van het juiste gebruik van de ruimtes. Hij is bevoegd maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik van het gehuurde.

Telefoneren
Telefoongesprekken dienen geregistreerd te worden met vermelding van plaats en tijdsduur. Telefoonkosten dienen na afloop met de beheerder verrekend te worden.

Kampvuur
Voor het houden van een kampvuur dient een melding te worden gemaakt bij de gemeente (info@hofvantwente.nl). Tevens dit melden bij de beheerder. Voor brandhout moet men zelf zorgen.

Oplevering
Bij het verlaten van de blokhut moeten de gebruikte ruimten weer schoon worden achter gelaten. Gebruikte tafels en banken weer op hun plaats terug zetten. De huurder zorgt zelf voor de benodigde schoonmaakmiddelen. Dweilen, bezems en trekkers zijn bij de beheerder te verkrijgen.

Afval
Het kleine afval mag in de afval container. Glas moet in de glasbakken bij de winkelcentra. Voor grote hoeveelheden afval moet zelf voor de afvoer worden gezorgd. Indien afval wordt achtergelaten zal € 20,- (halve container) of € 40,- (volle container) worden ingehouden van de borgsom.

Sleutels
Het afhalen in inleveren van de sleutels dient men enkele dagen voor de huurdatum te regelen met de beheerder. In principe zijn aankomst en vertrek tijden 13:00u. Aankomst en vertrek tijden altijd in overleg met de verhuurder. Hiervoor kunt u bellen met de beheerder.
Hiervoor kunt u bellen met Ben Lutke Veldhuis, tel. 074-376 2524

Bezwaar maken
Bezwaren en klachten kunnen ter kennis worden gebracht aan de beheerder en / of het bestuur.

Eigen opkomsten/kampen
Voor verhuur tijdens opkomsttijden van onze eigen groep dient rekening met elkaar gehouden te worden. Verhuur kan ook alleen na overleg met alle betrokken partijen. Tevens kan er 's avonds in het leidinglokaal of stamlokaal vergaderd worden. Voor verhuur tijdens kampen van onze eigen groep geldt dat aan- en afvoer van kampmaterialen e.d. plaats kan vinden. Onze leden zullen deze zo veel mogelijk beperken om 'overlast' te vermijden.

Internet
Deze blokhut is voorzien van een draadlose internetverbinding (7,5 Mb download en 750 Kb/s upload). Hiervan kan gebruikt worden gemaakt door elke huurder. Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden!

Blokhut beheerder/bestuur
Betalingen op NL 70 RABO 0313318107
tnv Exploitatie blokhut Delden

Penningmeester
Mevr. Ellen Spijker
O.L. Vrouwestraat 14
7497 MA Bentelo
+31 (0)547 292755

Beheerder
Dhr. Ben Lutke Veldhuis
+31 (0)74 3762524

Blokhut
't Plaanknhoes III
Morsweg 25
7491 ZD Delden
+31 (0)74 3762849
 
 
1. Er geldt binnen gehele gebouw een rookverbod.

2. Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

3. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het gebouw.

4. In verband met de brandveiligheid van het gebouw is het ten strengste verboden om camouflagenetten, e.d. aan het plafond c.q. de hanenbalken op te hangen. Alle feestversiering dient geimpregneerd te zijn.

5. De bovenverdieping is niet toegankelijk, tenzij anders afgesproken met de beheerder.

6. Het is verboden om op de grintbak rondom het gebouw te lopen.

7. Auto's dienen geparkeerd te worden naast de asfaltweg. De rotonde mag uitsluitend worden gebruikt voor laden en lossen. Het is ten strengste verboden om met de auto op het grasveld te rijden.

8. Fietsen moeten tegen de fietsenrekken worden geplaatst. Plaatsing tegen het gebouw is ten strengste verboden.

9. Open vuur mag uitsluitend worden gemaakt in de kampvuurkuil. Er is een doorlopende ontheffing stookverbod aanwezig. U dient aan de gemeente te melden dat u voornemens bent een vuur op te richten. De melding kan worden verstuurd naar info@hofvantwente.nl. Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u raadplegen of u mag stoken in verband met eventuele droogte.

10. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur gaat de nachtrustperiode in en wordt bij verblijf buiten op het terrein slechts met gedempte toon gesproken.

11. De huurder dient zelf zorg te dragen voor borden, bestek, bekers, theedoeken, toiletpapier, vuilniszakken, etc. Dicht-gebonden vuilniszakken moet men zelf na afloop meenemen. Dit geldt ook voor lege flessen en ander glaswerk. Indien vuilnis wordt achtergelaten wordt € 20,- bij een halve en € 40,- bij een volle container, op de borgsom ingehouden.

12. Banken, stoelen en tafels worden na gebruik weer op hun plaats teruggezet .

13. De gebruikte ruimten dienen SCHOON en op de afgesproken tijd te worden opgeleverd. Onder meer houdt dit in dat alle gebruikte lokalen en ruimtes bezemschoon worden opgeleverd en dat sanitaire ruimtes en keuken gedweild en gesopt opgeleverd dienen te worden Wanneer dit niet gebeurt, wordt de borgsom ingehouden.

14. Op of aan de panelen in de grote zaal mag NIETS worden bevestigd.